Είστε εδώ

Χουλιαράκης Δημήτρης, «Η ποίηση της Λουκίδου», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2861-2863