Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Θεοδόση Πυλαρινού, Από την επίγεια αβεβαιότητα στη συμπαντική απραξία. Νύξεις και αναστοχασμοί πάνω στην ποίηση του Ηλία Κεφάλα, εκδ. Γαβριηλίδη, Αθήνα 2004», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2838-2839