Είστε εδώ

Κωνσταντέλλου Λένα, «Albert Camus», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2761