Είστε εδώ

Rimbaud Arthur, «Ήλιος και σάρκα [I-IV]», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2753-2757