Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Η βίαιη ανάσχεση του έρωτα και η οδυνηρή αναπόλησή του στο παρόν (Σχόλια πάνω στην ποίηση της Μαρίας Καρδάτου)», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2735-2742