Είστε εδώ

Becher Ulrich, «Μια εντελώς βαλτική ιστορία», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2725-2728