Είστε εδώ

Matisse Henri, «[Σκίτσο του Henri Matisse]», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2719