Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Παρτίδα σκάκι», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2708