Είστε εδώ

Γαλάτης Τάσος, «Ο καπνός», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2682