Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «28 Οκτωβρίου 1940, 62 χρόνια μετά», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2558