Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «VI [Η ποίησή μου έγινε κι όλας σαράντα χρονών τη θυμάμαι]», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2556-2557