Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Χειροποίητοι στίχοι», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2555-2556