Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Γράφω γιατί το πέτρινο», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2555