Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Το παλιό σονέττο», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2554