Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «(α) [Αυτός με τα πλαστικά λουλούδια]», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2552