Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ποιητικό κουϊντέτο. Από την εκδήλωση προς τον ποιητή Μάρκο Μέσκο, στον Δήμο Αργυρούπολης (19/2/2006)», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2548