Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία του Τάσου Πορφύρη]», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2546