Είστε εδώ

Κεσμέτη Νατάσα, «Μια καρδιακή περιπλάνηση στην “εντοπιογραφία” του Τάσου Πορφύρη και “καπνός αναθρώσκων” από τα δάση ολόγυρα στην Walden», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2492-2508