Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Τάσος Πορφύρης. “Η σιωπηρή επιβεβαίωση της ποίησης”», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2484-2491