Είστε εδώ

Αραμπατζή Θεοδώρα Π., «Ο ποιητής Τάσος Πορφύρης», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2482