Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ναός Αρτέμιδος (Έφεσσος-Νοέμβριος 1994)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2476