Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία Γ. Γεωργούση]», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2459