Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Πήλινη φύση», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2407