Είστε εδώ

Κοκκινάκη Νένα, «“Τα ελληνικά, ένα προνόμιο”. Σκέψεις πάνω στην ποιητική τέχνη του Γιώργου Γεωργούση», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2399-2405