Είστε εδώ

Κανελλόπουλος Δημήτρης Γ., «Το ποίημα και ο Ποιητής. Η γνωριμία μου με τον Γιώργο Γεωργούση», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2390-2396