Είστε εδώ

Καμπουρόπουλος Κώστας, «[Λόγια εγκάρδια άμεσα και ανεπεξέργαστα]», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2383-2384