Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ο λύκος των άστρων εξώφυλλο», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2378