Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Σύμβολα στην ποίηση του Γιώργου Γεωργούση», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2371-2375