Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Βαγγέλης Τασιόπουλος, Γράνα. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι ορίζοντες, 2007, σ. 64», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2346-2349