Είστε εδώ

Παπαδοπεράκη Ασπασία, «[Σχέδιο]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2344