Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Β.Ν. Μπόνου: Αυτόμελα, ποιήματα, Αθήνα, 2004, σελ. 211», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2291-2292