Είστε εδώ

Machado Antonio, «Παροιμίες και τραγούδια», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2285-2287