Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Τα βήματά σου είν’ το μονοπάτι, ταξιδιώτη (από τους Κύκλους Παροιμίες και τραγούδια)]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2287