Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Μ' αυτό το 'εσύ' του τραγουδιού μου (από τους Κύκλους Παροιμίες και τραγούδια)]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2287