Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Μέσα στη μοναξιά μου (από τους Κύκλους Παροιμίες και τραγούδια)]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2287