Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Όλα περνούν και όλα μένουν (από τους Κύκλους Παροιμίες και τραγούδια)]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2286