Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Μαζί μου τραγουδήστε εν χορώ]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2285