Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Ο επικεφαλής», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2278-2280