Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Δώρα, «Η μυρωδιά», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2268-2270