Είστε εδώ

Χατζηαντωνίου Κώστας, «Ο ποιητής Θέμης Τασούλης και το αίτημα της λευκότητας», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2262-2265