Είστε εδώ

Guevara Otoniel, «Alter ego», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2261