Είστε εδώ

Σέρρας Διονύσης, «Ψηφίδες για την Αίγυπτο», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2246-2247