Είστε εδώ

Κοσμόπουλος Δημήτρης, «Σονέτο του καμένου δέντρου», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2236