Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Το ίδιο», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2220-2221