Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Μεταφυσικό», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2219