Είστε εδώ

Giacometti Alberto, «[Σχέδιο του Alberto Giacometti]», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2211