Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στο σπίτι του στην Αχαρνών (1965)», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2190