Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αη-Στράτης, με τη γυναίκα του Μαρία και την κόρη του Βάσω», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2189