Είστε εδώ

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «Ωραίο τοπίο», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2173