Είστε εδώ

Κυπαρίσσης Πάνος, «Τάσος Λειβαδίτης: Ο νυχτερινός επισκέπτης. Από την ιστορική περιστροφή στη λυρική περισυλλογή», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2130-2133